pan-Aves


Zleva doprava: ara hyacintový (Anodorhynchus hyacinthinus), zdroj: flickr.com (JMJ32); Gigantoraptor a Alectrosaurus, autor Luis V. Rey

10 největších úspěchů pan-avianní paleontologie v roce 2009 - část první

    Žebříčky největších úspěchů: vždy subjektivní, naprosto nevědecké a obtížné k sestavení pro někoho, kdo není v oboru profesionálem. Přesto jsou však vděčným předmětem článků. Někteří blogeři si s nástupem roku 2010 dali nezáviděníhodný úkol sestavit dokonce i žebříček největších objevů dekády, což je ještě daleko náročnější - není příliš přehnané říci, že za posledních deset let pan-avianní paleontologie pokročila téměř stejně, jako za předcházejících jeden a půl století. Tento článek je pojatý trochu jinak, a to především svým rozsahem. Každý významný objev má za sebou totiž složité a komplikované pozadí, do kterého určitým způsobem zapadá. Obeznámení se s tímto pozadím je podmínkou pochopení, proč byla zrovna těmto objevům přisuzována taková důležitost. Slovo "objev" se zde nutně neomezuje na popis nového druhu, shodou okolností to tak ale v této části článku vyšlo.