pan-Aves


Zleva doprava: ara hyacintový (Anodorhynchus hyacinthinus), zdroj: flickr.com (JMJ32); Gigantoraptor a Alectrosaurus, autor Luis V. Rey

10 největších úspěchů pan-avianní paleontologie v roce 2009 - část druhá

    Lehce opožděné pokračování předchozího článku, snažící se sestavit seznam deseti nejvýznamnějších událostí v paleontologii kladu pan-Aves za minulý rok.