pan-Aves


Zleva doprava: ara hyacintový (Anodorhynchus hyacinthinus), zdroj: flickr.com (JMJ32); Gigantoraptor a Alectrosaurus, autor Luis V. Rey

Zjišťování pterosauří hmotnosti segmentováním 3D modelů: fantastické implikace pro druh Quetzalcoatlus northropi

    Práce, jejíž jméno zní "Pterosaur body mass estimates from three-dimensional mathematical slicing", určitě vypadá jako čistě technický a docela náročný kousek. Ať už tomu tak je nebo není, abstrakt této práce naznačuje něco fantastického – objev, který by mohl být jedním z nejvýznamnějších v pterosauří paleontologii za poslední dekádu. Argumentuje totiž pro výskyt dosud netušené (ačkoli hojně spekulované) vývojové tendence mezi azhdarchidními pterosaury.