pan-Aves


Zleva doprava: ara hyacintový (Anodorhynchus hyacinthinus), zdroj: flickr.com (JMJ32); Gigantoraptor a Alectrosaurus, autor Luis V. Rey

10 největších úspěchů pan-avianní paleontologie v roce 2009 - část třetí

    Poslední část minisérie o velkých pan-avianních objevech roku 2009 je zde. Kvůli ztrátě neuložené práce a jsem musel díl druhý a třetí psát celý od znovu, a neměl jsem tedy již čas informovat naopak o nových objevech roku 2010 - tyrannosauroidovi druhu Bistahieversor sealeyi, studiím věnujícím se evoluci ptačí nelétavosti, kladistickému pokusu zpochybnit dinosauří původ ptáků a snad vůbec nejzajímavěji, nejbazálnějšímu dosud popsanému alvarezsaurovi. Na všechny tyto práce se dostane, spolu s jedním nebo více krátkými články osvětlujícími pojmy z fylogenetické nomenklatury. Zbývá upozornit, že do seznamu velkých úspěchů se samozřejmě nemohly vejít všechny relevantní práce. I přesto, že jsem zvláště v druhém a třetím článku shrnoval více prací a nově popsaných taxonů pod jeden bod, nedostalo se na dlouholebého asijského tyrannosauroida xuangguanlonga, gigantického ornithomimosaura druhu Beishanlong grandis, známky přítomnosti ptačí choroby u tyrannosauroidů, gastrolity zaznamenané u pterodaustra a mnohé další významné výzkumy.