pan-Aves


Zleva doprava: ara hyacintový (Anodorhynchus hyacinthinus), zdroj: flickr.com (JMJ32); Gigantoraptor a Alectrosaurus, autor Luis V. Rey

Downloady

Sem budou vkládány mnou vytvořené soubory volně dostupné ke stažení. Tato stránka nemá za cíl nahradit odkazy na volně dostupná PDF citovaných studií, na než bude i nadále odkazováno přímo pod příslušnými články.